داواکاری کەلوپەلی ئونلاین

هیشکەبار‌‌ چشکە خواردنەوە چەڕەزات بەهارات دەمنوش

کەلوپەلی خۆت هەلبژیرە وە پیوەندی بکە بە
07501003055

سه وزه

چۆنە ژورەوە  

ميوه

چۆنە ژورەوە  

خوراك

چۆنە ژورەوە  
ئایا پێویستت بە ڕێنماییە؟ 07501003055